Хүчтэй, аюулгүй шаталсан оройн хоол

Боолтгүй тавиурыг хэрхэн хурдан угсрах вэ?